Reglement tennislessen

Zomerlessen

Als je inschrijft voor zomerlessen, ga je akkoord met dit reglement. 

Artikel 1.
Een les duurt 50 minuten, een half lesuur duurt 25 minuten. De trainer heeft na ieder lesuur 10 minuten pauze voor lunch, overleg met spelers/ouders, bijhouden administratie. Spelers hebben wel 60 minuten beschikking over de tennisbaan en de trainer zal ook in de 10 minuten pauze op de baan aanwezig zijn, uitgezonderd toiletbezoek of het ophalen van materiaal of eten/drinken.

Artikel 2.
Indien trainingen uitvallen (geldt alleen voor de buitenlessen) door onwerkbaar weer, of door de slechte toestand van de baan, zal de volgende regeling worden getroffen: ·De eerste 2 lessen worden niet ingehaald.
Vanaf de 3de les wordt ingehaald op een moment waarop de trainer en de spelers kunnen.

Artikel 3.
Bij uitval van training door ziekte van de leraar of een aan de leraar toe te rekenen oorzaak zal de trainer worden vervangen, of zullen de trainingen worden ingehaald.

Artikel 4.
Trainingen om welke reden dan ook verzuimd (ook ziekte, blessure, verhuizen) door de cursist zijn voor rekening van de cursist.

Artikel 5.
Bij verhindering van de cursist kan de cursist zelf een "derde" persoon van hetzelfde niveau als invaller verzorgen. Na overleg kan hier met instemming van de trainer toe worden overgegaan.

Artikel 6.
De trainingen gaan altijd door, tenzij door de trainer afgemeld. Bij twijfel kunt u contact opnemen met uw trainer.

Artikel 7.
De cursist draagt zelf zorg voor het door hem/haar benodigde racket en kleding.

Artikel 8.
Indien de trainers dit noodzakelijk achten, kunnen ( in onderling overleg ) wijzigingen aangebracht worden in de tijden en dagen waarop de lessen plaatsvinden.

Artikel 9.
U kunt zich tot maximaal 2 weken voor aanvang van de lessen terugtrekken. Dit dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren, met opgaaf van reden. Na inschrijving vindt geen restitutie van het lesgeld meer plaats. Ook als de les door u voortijdig moet worden afgebroken vindt geen restitutie plaats. Er mag wel een vervanger van gelijke sterkte deze trainingen overnemen.

Artikel 10.
Uitsluitend volledig ingevulde inschrijfformulieren worden in behandeling genomen. Bij niet correct invullen van het formulier zijn de financiële consequenties voor rekening van de cursist.

Artikel 11.
Alle informatie over lesduur en lestarieven is onder voorbehoud van druk- en schrijffouten. De leraren hebben het recht om bij druk- en/of schrijffouten deze te corrigeren en ze zullen hun klanten hiervan op de hoogte brengen.

Artikel 12.
De trainers van de tennisschool kunnen niet garanderen dat de groep waar u voor inschrijft, ook daadwerkelijk tot deze groepsgrootte komt. Indien een groep niet voldoende deelname heeft, volgens het aantal in het door u ingevulde aanmeldingsformulier, zullen de trainers voor de start van de trainingen contact met u opnemen. De trainingskosten worden altijd naar rato (aantal personen in de groep) berekend.

Artikel 13.
Het volgen van de trainingen en/of lessen en het gebruik van de (baan)faciliteiten geschiedt volledig op eigen risico. De trainers zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel. De trainers zijn verder niet aansprakelijk voor verlies en/of diefstal van persoonlijke eigendommen, zowel op als rond de tennisbaan en de baanfaciliteiten.

Een eventuele aansprakelijkheid zal nimmer verder gaan dan de vergoeding van de schade zoals gedekt door de verzekeringsmaatschappij van de trainers van de tennisschool.

Artikel 14.
Binnen 2 weken na de start van de trainingscursus ontvangt u of uw kind de factuur voor de trainingscursus. U kunt het bedrag in 1 of 2 termijnen voldoen.

Betaling in 1 termijn hoort te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
Bij betaling in 2 termijnen dient de 1e termijn van 50% van het totale factuurbedrag te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum en de 2e termijn van 50% van het totale factuurbedrag binnen 40 dagen na factuurdatum.

 

Reglement tennislessen Pesiehal

Artikel 1. 
Een les voor selectieteams duurt 80 minuten. Een les voor overige leerlingen duurt 50 minuten, een half lesuur duurt 25 minuten. De trainer heeft na iedere les 10 minuten pauze voor lunch, overleg met spelers/ouders, bijhouden administratie. Spelers hebben wel 90, 60 of 30 minuten beschikking over de tennisbaan en de trainer zal ook in de pauze op de baan aanwezig zijn, tenzij voor: toiletbezoek, halen van materiaal of eten/drinken.

Artikel 2. 
Bij uitval van training door ziekte van de leraar of een aan de leraar toe te rekenen oorzaak zal de trainer worden vervangen, of zullen de trainingen worden ingehaald.

Artikel 3. 
Trainingen om welke reden dan ook verzuimd (ziekte, blessure, verhuizen) door de cursist zijn voor rekening van de cursist.

Artikel 4. 
Bij verhindering van de cursist, kan de cursist zelf een "derde" persoon van hetzelfde niveau als invaller verzorgen. Na overleg kan hier met instemming van de trainer toe worden overgegaan.

Artikel 5. 
De trainingen gaan altijd door, tenzij door de trainer afgemeld. Bij twijfel kunt u contact opnemen met uw trainer.

Artikel 6. 
De cursist draagt zelf zorg voor het door hem/haar benodigde racket en kleding. Om blessures te voorkomen adviseren wij schoenen met gladde zool te dragen.

Artikel 7. 
Indien de trainers dit noodzakelijk achten, kunnen ( in onderling overleg ) wijzigingen worden aangebracht in de tijden en dagen waarop de lessen plaatsvinden.

Artikel 8. 
U kunt zich tot maximaal 2 weken voor aanvang van de lessen terugtrekken. Dit dient, met opgaaf van reden, schriftelijk of per e-mail te gebeuren. Na inschrijving vindt geen teruggave van het lesgeld meer plaats. Ook als de les door u voortijdig moet worden afgebroken vindt geen restitutie plaats. Er mag wel een vervanger van gelijke sterkte deze trainingen overnemen.

Artikel 9. 
Alle informatie over duur van de lessen en lestarieven is onder voorbehoud van druk- en schrijffouten. De leraren hebben het recht om bij druk- of schrijffouten deze te corrigeren en ze zullen hun leerlingen hiervan op de hoogte brengen.

Artikel 10. 
De trainers kunnen niet garanderen dat de groep waar u voor inschrijft, ook daadwerkelijk tot deze groepsgrootte komt. Indien een groep waarvoor u inschrijft niet voldoende deelname heeft zullen de trainers voor de start van de trainingen contact met u opnemen. De trainingskosten kunnen afhankelijk van het aantal personen in de groep worden berekend.

Artikel 11. 
Het volgen van de trainingen of lessen en het gebruik van de (baan)faciliteiten geschiedt volledig op eigen risico. De trainers zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel. De trainers zijn verder niet aansprakelijk voor verlies/of diefstal van persoonlijke eigendommen, zowel op als rond de tennisbaan en de tennishal.
Een eventuele aansprakelijkheid zal nimmer verder gaan dan de vergoeding van de schade zoals gedekt door de verzekeringsmaatschappij van de trainers.

Artikel 12. 
Binnen 3 weken na de start van de trainingen en/of tennislessen ontvangt u of uw kind de factuur. U kunt het bedrag in 1 of 2 termijnen voldoen. Dit kunt u aangeven bij het inschrijven.

Betaling in 1 termijn hoort te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum.
Bij betaling in 2 termijnen dient de 1e termijn van 50% van het totale factuurbedrag te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum en de 2e termijn van 50% van het totale factuurbedrag binnen 40 dagen na factuurdatum.

meer informatie
Graag met ons in contact komen?

Neem vrijblijvend contact met ons op